Bez  matematyki  nie  zrozumiesz  techniki
Oficyna Wydawnicza GIS
         Oficyna Wydawnicza GiS działa od roku 1991. Wydajemy podręczniki z matematyki dla studentów politechnik i uniwersytetów oraz książki popularno-naukowe. Autorami naszych publikacji są nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Do tej pory ukazało się 38 tytułów, przy czym większość z nich była wielokrotnie wznawiana.